Król Narnii w Lasowicach Małych

16 grudnia 2007 r. w Lasowicach Małych odbyło się regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej Śląska Opolskiego. Adwentowe spotkanie połączone zostało z występem Teatru Lwia Paszcza (projekt stowarzyszenia Sztukmisja), który zaprezentował widowisko artystyczne Król Narnii. Po wystawionym w sali GOK, pełnym śpiewu i gry artystów koncercie, odbyło się spotkanie widzów z aktorami. Dostarczyło ono najwięcej radości najmłodszej […]

O ekumenizmie duszpasterstwa więziennego w Karpaczu

w dniach 10-13 grudnia 2007 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennych W Karpaczu odbywała się ekumeniczna konferencja pn. Ekumenizm duszpasterstwa więziennego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kościołów prawosławnego, rzymskokatolickiego, luterańskiego i zielonoświątkowego. Konferencję zorganizował Centralny Zarząd Służb Więziennych, reprezentowany przez ppłk Kajetana Dubiela, dyrektora BP CZSW. W ekumenicznym i zarazem adwentowym spotkaniu uczestniczyli […]

14 osób z Jugendaufbauwerk Nauen e.V. przyjedzie do LDTiK

W dniach 13-14 grudnia 2007 r. z wizytą w niemieckim Nauen przebywała delegacja Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Jugendaufbauwerk Nauen e.V. – szkoły dla dorosłych. Podczas pobytu w Nauen Magdalena Gnoth i ks. Ryszard Pieron zapoznali się z funkcjonowaniem szkoły. Poznali jej warsztaty pracy i wymienili doświadczenia w […]