Po raz setny zjednoczeni w modlitwie

W dniach 18–25 stycznia 2008 r. już po raz setny odbywał się ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Inicjatywa ta wysunięta została w roku 1740, lecz ostatecznie do kalendarza chrześcijan wprowadzili ją pastorzy anglikańscy w roku 1908. Odtąd, mimo różnych zawirowań historii, idea wspólnej modlitwy chrześcijan sytuuje się ponad wszelkimi różnicami wyznaniowymi, kulturowymi i […]