Ostatnie przed feriami

5 lutego 2008 r. odbyły się w Zawadzkiem ostatnie przed feriami zimowymi zajęcia katechetyczne. Jak zwykle przebiegały w kameralnej i serdecznej atmosferze, przy dużym zainteresowaniu i płomiennych twarzach dzieci. W bieżącym roku szkolnym zajęcia katechetyczne w Zawadzkiem odbywają się we wtorki, w godz. 17–19. Dzieci zabierane są z domów lub umówionych miejsc i przywożone na […]

Zgromadzenie Parafialne

3 lutego 2008 r. po niedzielnym nabożeństwie w Lasowicach Wielkich odbyło się coroczne Zgromadzenie Parafialne. Na wstępie powołano prezydium i sekretarza. Następnie ks. Ryszard Pieron zdał sprawozdanie z działalności naszej parafii za ubiegły rok. Poruszone zagadnienia objaśnione zostały komentarzami, nawiązującymi do sprawozdania finansowego. Ksiądz proboszcz zreferował funkcjonowanie LDTiK, zrealizowane projekty. Przedstawił sposoby pozyskiwania środków finansowych […]