70 lat temu był jeden Śląsk

70 lat temu, ustawą z 21 marca 1938 r. faszyści dokonali zjednoczenia administracyjnego Śląska, w jego części pozostającej pod zarządem III Rzeszy. W jedną połączone zostały prowincje: dolnośląska i górnośląska. Już od 1933 r. cały ten obszar (wówczas jeszcze bez czeskiej części Śląska) zarządzany był przez wspólnego nadprezydenta. Siedzibą naczelnych władz prezydialnych była stolica Śląska […]