Partnerstwo trwa

W dniach 8-11 października 2008r. w partnerskim Powiecie Bad Dûrkheim przebywała delegacja Powiatu kluczborskiego. Był to wspólny wyjazd osób zarządzających na terenie naszego kluczborskiego Powiatu jednostkami oświatowymi, medycznymi, pomocowymi, kulturalnymi i interwencyjnymi. W skład delegacji weszła także liczna grupa emerytów i rencistów. Ważniejsze punkty programu to: wspólnie z partnerami niemieckimi zwiedziliśmy fabrykę zajmująca się produkcją […]