Ewangelicki Kościół w Oleśnie po ponad 160 latach.

Po ponad 160 latach w ewangelickim kościele Krzyża Chrystusowego wymieniono w części starą, zupełnie zniszczoną podłogę. Ewangelicka społeczność Parafii Lasowice Wielkie, na najbliższe lata zaplanowała odremontowanie Kościoła oleskiego. W ubiegłym roku wymieniono na nowy dach Kościoła, w roku bieżącym część najbardziej spróchniałej i zniszczonej podłogi. Na rok przyszły zaplanowano odrestaurowanie ołtarza i elementów ruchomych i […]