O Adwentowym Wieńcu

W czasie adwentu stroimy ołtarze, stoły w domach parafialnych i nasze mieszkania wiankami adwentowymi. W tym roku przypada 170 – ta rocznica wprowadzania wianka adwentowego. Jego twórcą jest ks. Johann Heinrich Wichern, który jako młody ksiądz opiekujący się sierotami i biednymi dziećmi mieszkającymi w Hamburgu, założył dom dziecka „das Rauhe Haus” – „Surowy Dom”. Dzieci […]

Parafialni Konfirmanci się poznali i zaprzyjaźnili.

W ramach zajęć lekcji religii na plebanii w Lasowicach Małych, w piątek 5 grudnia br. spotkały się po raz pierwszy z sobą dwie grupy młodzieży przygotowującej się do Konfirmacji. Grupa uczęszczająca na lekcje katechezy ewangelickiej w Zawadzkiem i grupa pobierająca lekcje religii w Szkole w Lasowicach Wielkich. Lasowiccy Konfirmanci pochodzą z różnych wiosek i miast […]

Rozpoczął się Adwent 2008 Roku

Wszystkim przeglądającym stronę, życzymy spokoju w sercu, ciszy w przygotowywaniu się na spotkanie z Panem Adwentu i Bożego Błogosławieństwa w ten szczególny czas. Adwent Roku Pańskiego 2008

Rozpoczął się Adwent 2008 Roku

Wszystkim przeglądającym stronę, życzymy spokoju w sercu, ciszy w przygotowywaniu się na spotkanie z Panem Adwentu i Bożego Błogosławieństwa w ten szczególny czas. Adwent Roku Pańskiego 2008