Dalajlama we wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku

Dalajlama we Wrocławiu www.miasto-dialogu.wroc.pl Dalajlama we wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Jestem szczęśliwy, że idea wzajemnego zrozumienia, akceptacji, tolerancji i edukacji o różnych religiach i kulturach, którą podczas pobytu jako wikariusz we Wrocławiu szerzyłem i którą udało sie urzeczywistnić tworząc wrocławską Dzielnicę Wzajemnego Szacunku, nadal istnieje i jest żywa. Dziękuję Bogu, że pozwolił mi zaangażować się […]