Bardzo ciekawe spotkanie

7. lutego odbyło się kolejne regionalne spotkanie naszej młodzieży. Tym razem frekwencja była bardzo dobra, miejsca w sali w Kluczborku były zajęte co do jednego. Spotkanie miało nieco odmienną formę – oglądaliśmy dwa filmy dokumentalne. Po pierwszym , o tytule „Próba wiary”, wywiązała się żywa dyskusja. Wspomniany filmy przedstawiał sposób, w jaki ludzie z trzech […]

Zgromadzenie Parafialne 1 luty 2009

Sprawozdanie z działalności Parafii 2008 Zgromadzenie Parafialne Powołani do Prezydium Klaudiusz Minkus delegat Parafii do Synodu Diecezji Helmut Neugebauer Kurator Parafii, Karol Schoenfeld Skarbnik Parafii i Wilhelm Gnoth – Sekretarz xrp