Na pasyjnej drodze

Pasja czyli historia męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa Czas pasyjny to okres, w którym rozmyślamy nad męką Pańską. Przygotowujemy się na przeżywanie, po raz kolejny, historii Bożego dzieła odkupienia człowieka na krzyżu Golgoty. Idąc do Jerozolimy, jak nas do tego zachęca Słowo Boże, chcemy towarzyszyć Jezusowi do samego krzyża. Historia męki Pańskiej […]