„Jak być bratem i siostrą, i matką Zbawiciela? ”

– diecezjalny zjazd konfirmantów i ich rodziców, Zabrze W sobotę, 25 kwietnia br., odbyło się w Zabrzu Diecezjalne Spotkanie Konfirmantów i ich Rodziców pod hasłem: Ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, ten jest moim bratem i siostrą, i matką (Mt 12, 50). W zjeździe wzięło udział 240 uczestników z całej diecezji. Najliczniej reprezentowane były parafie z […]