Kirchentag w Bremie

20 maja 2009 r. rozpoczęły się w Bremie Ewangelickie Dni Kościoła – Kirchentag. Bogaty program tego spotkania zakończy się w niedzielę, 24 maja br. Tradycja Ewangelickich Dni Kościoła w Niemczech sięga roku 1949. W dwuletnich odstępach organizuje się spotkanie ewangelików w różnych częściach tego kraju, przeważnie w okolicach święta Wniebowstąpienia Pańskiego lub Święta Bratniej Pomocy […]

Szkolenia

W dniach 18 i 20 maja odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu dwa szkolenie, w których udział wzięli przedstawiciele Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury. W dniu 18 maja odbyło się szkolenie: PROGRAM KULTURA (2007-2013) przeprowadziła Aleksandra Zając – Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Program szkolenia: Wprowadzenie do współpracy międzynarodowej, poszukiwanie partnerów i współpraca przy realizacji […]

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

W czwartek, czterdziestego dnia po Wielkanocy Kościół wspomina wniebowstąpienie Pana Jezusa. To kolejny etap „wywyższenia” Jezusa Chrystusa. Po zstąpieniu do piekieł, gdzie Pan opowiadał Ewangelię i wyrwał z nich tych, którzy tę Ewangelię przyjęli, w dzień wielkiego triumfu w poranek wielkanocny powstał z umarłych. Czterdzieści dni później Kościół wspomina jego wstąpienia do nieba, gdzie „Jezus […]

Rozkład jazdy na Dekadę Lutra

Kuratorium Dekady Lutra w Niemczech pod przewodnictwem bp. Wolfganga Hubera, przewodniczącego Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), ustaliło tematy na poszczególne lata Dekady Lutra, która jest przygotowaniem do obchodów wielkiego jubileuszu 500-lecia Reformacji. Dekadę Lutra zainicjowano we wrześniu 2008 roku w Niemczech. Drugim krajem, w którym zdecydowano się na przyłączenie się do projektu była Polska – […]