Europa Dla Obywateli

W dniu 09.06.2009 odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu szkolenie z Programu Europa Dla Obywateli. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.
Spotkanie poprowadzili pracownicy Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli. Szkolenie dotyczyło celów i założeń Programu. Zostały także omówione formularze aplikacyjne do składania projektów.


Krzysiek