O Wieczerzy Pańskiej, Pokucie i Spowiedzi w Lasowicach Małych

W 5 Niedzielę Pasyjną, odbyło się w lasowickiej kaplicy spotkanie młodzieżowe, połączone ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską. Młodzież aktywnie uczestniczyła w liturgii komunijnej czytając teksty biblijne i zmawiając modlitwy. Spotkanie miało charakter pokutno- modlitewny, uczestników wyciszyło i pobudziło do własnej refleksji nad swoją grzesznością i miało przygotować do spowiedzi a następnie godnego przyjęcia Sakramentu Ołtarza. […]