Ks. płk Adam Pilch nie żyje

W katastrofie samolotu, lecącego na uroczystości rocznicowe do Katynia, zginął ks. płk Adam Pilch, pełniący obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego. Ks. płk Adam Pilch urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle. Tam ukończył szkołę podstawową oraz technikum hotelarskie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1984 roku rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologii […]