Srebrne Odznaczenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2010 r. ks. Ryszard Pieron otrzymał medal za zasługi w pracy penitencjarnej. Ks. Ryszard Pieron pełni funkcję duszpasterza więziennego od dnia 8 listopada 2001r. Został mianowany duszpasterzem więziennym zgodnie z Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP i zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła […]

Srebrne Odznaczenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2010 r. ks. Ryszard Pieron otrzymał medal za zasługi w pracy penitencjarnej. Ks. Ryszard Pieron pełni funkcję duszpasterza więziennego od dnia 8 listopada 2001r. Został mianowany duszpasterzem więziennym zgodnie z Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP i zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła […]