Uroczystości Strażackie

W sobotę 1 maja 2010r. w Lasowicach Małych w kaplicy ewangelickiej odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z okazji Strażackiego Święta. W nabożeństwie wzięli udział mieszkańcy Lasowic Małych i sąsiednich wiosek, strażacy z Ciasnej i Lasowic Małych. Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił Ks. proboszcz Krzysztof Trembecki i naczelny kapelan staży pożarnej Kościoła ewangelickiego Ks. Adam Glajcar. W […]

Uroczystości Strażackie

W sobotę 1 maja 2010r. w Lasowicach Małych w kaplicy ewangelickiej odbyło się ekumeniczne nabożeństwo z okazji Strażackiego Święta. W nabożeństwie wzięli udział mieszkańcy Lasowic Małych i sąsiednich wiosek, strażacy z Ciasnej i Lasowic Małych. Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił Ks. proboszcz Krzysztof Trembecki i naczelny kapelan staży pożarnej Kościoła ewangelickiego Ks. Adam Glajcar. W […]