Chrzest w Wniebowstąpienie Pańskie

W kościele apostołów Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego 13 maja 2010 odbył się chrzest Pauliny Żanety Matysek, córki Żanety i Marka. W dedykacji wypowiedzianej do najmłodszej Pauliny i jej rodziców i rodziców chrzestnych ks. proboszcz Ryszard Pieron powiedział miedzy innymi „do kogo powinniśmy się zwrócić jeśli nie ku Tobie Panie […]