Szwedzi w Lasowicach Małych.

W dniach od 6 sierpnia do 11 sierpnia br. w Lasowicach Małych na zaproszenie Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury, przebywała 35 osobowa grupa mandolinistek i akordeonistek ze Szwecji. Była to grupa starszych osób, stowarzyszona w organizację muzykującą, których członkowie spotykającą się w wolnym czasie, chcąc wspólnie tworzyć muzykę i wspólnie śpiewać pieśni świeckie i o […]