Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2013

Zbliża się mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Więcej…

Stypendium Premiera

W dniu 15.11.2012r. stu najlepszych uczniów ze stu opolskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w sali opolskiej szkoły muzycznej. Dyplomy w imieniu premiera wręczała pani Halina Bilik – opolski kurator oświaty. Stypendium premiera mógł otrzymać uczeń z najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej […]