Święto św.Trójcy

Pięćdziesiąt sześć dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół obchodzi Święto Trójcy Świętej (Trinitatis).

Święto to jest podsumowaniem głównych świąt chrześcijańskich oraz zakończeniem pierwszej części roku kościelnego – półrocza Pana. Mówi o jednym Bogu w trzech osobach – Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym.
więcej..