Obradował Konsystorz Kościoła

W dniu 28 lipca 2014 w Katowicach odbyło się posiedzenie Konsytorza Kościoła.
Ze względu na wielość spraw Konsystorz zebrał się dodatkowo w terminie wakacyjnym.
Więcej…