120 lat kościoła w Zawadzkiem

120 lat Kościoła w Zawadzkiem

W niedzielę 7 września 2014 r. parafianie w Zawadzkiem spotkali się na uroczystym nabożeństwie
z okazji 120-lecia wybudowania i poświęcenia kościoła. Na jubileuszową uroczystość przybyli zaproszeni przez proboszcza ks. Ryszarda Pierona goście: ks. płk. Zbigniew Kowalczyk wraz
z żoną, diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk. Dla obojga było to spotkanie szczególne, ponieważ ks. Kowalczyk był administratorem parafii w latach 1983-1989. W nabożeństwie uczestniczył też ks. Joachim Bomba z Parafii rzymsko-katolickiej św. Rodziny w Zawadzkiem wraz ze swoimi parafianami. Licznie przybyli też współbracia i współsiostry z filiałów w Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich, Olesna i Fosowskiego.

W wypełnionym kościele zabrzmiał śpiew, jakiego dawno tu nie słyszano. Zawadzkie jest parafią diasporalną i na nabożeństwach jest zazwyczaj kilka osób. Pieśnią usłużył też chór parafialny,
a piękną grą na flecie ubogaciła nabożeństwo p. Justyna Miska. Kazanie wygłosił gość ks. płk. Zbigniew Kowalczyk w oparciu o tekst z I Listu do Koryntian
3, 9-16(18). Słowa „ Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was” oraz „Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy” wywołało ogromne wzruszenie dla gromadki wiernych z Zawadzkiego, gdzie kościół jest i zawsze był jak dom. Pełne emocji i wspomnień kazanie u niejednego wywołało łzy w oczach. Słowa kazania są potwierdzeniem i zachętą do dalszej służby w kościele i świadczeniu o przynależności do Boga.

Po nabożeństwie w ogrodzie obok Kościoła wszyscy spotkali się na poczęstunku. Przy kawie, herbacie i ciastach upieczonych przez parafianki rozmowom i wspomnieniom nie było końca.

Pełni radości i wdzięczności za dotychczasowe błogosławieństwa, ubogaceni Słowem Bożym, przyszłość parafii i kościoła – polecamy łaskawej opiece Boga.

M R
Zdjęcia