Wigilia

Wigilia jest dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa \’vigilia\’, oznaczającego czuwanie. Ewangelicy w Polsce tradycyjnie przeżywają ten wieczór uczestnicząc w nabożeństwach i wieczerzy wigilijnej.
Więcej