WIELKI PI¡TEK

Istota tajemnicy życia i śmierci. Dzień spotkania Boga z człowiekiem. Bez tej ofiary chrześcijaństwo traci sens. Podobnie jak bez zmartwychwstania. Wszystko jak gdyby sprowadza się do Wielkiego Piątku, po to przeżywamy święta Bożego Narodzenia… aby Bóg umarł za nas na krzyżu Golgoty.
Więcej

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest, w Kościele ewangelickim, pamiątką ustanowienia przez Chrystusa Komunii Świętej (Eucharystii) nazywanej także Sakramentem Ołtarza lub Wieczerzą Pańską.
Więcej