Konsekracja Biskupa Diecezji Cieszyńskiej

W Święto Epifanii, 6 stycznia 2016 roku, w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się konsekracja i introdukcja (wprowadzenie w urzędowanie) ks. dr. Adriana Korczago na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Więcej