Walory przyrody

Uwaga: Występujące formy ochrony przyrody wymieniono w kolejności wielkości obszarowej, a nie według ich gradacji ważności.1 Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie Stobrawski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody Bażany Rezerwat przyrody Kamieniec Rezerwat przyrody Smolnik Jezioro Czarne (Czarny Staw) Użytki ekologiczne Parki Pomniki przyrody Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie Obszar chronionego krajobrazu2 Lasy Stobrawsko-Turawskie ustanowiony został Rozporządzeniem […]

Walory kultury

Kościół drewniany w Chocianowicach Kościół drewniany w Chocianowicach Kościół katolicki, pogrzebowy, pw. Narodzenia NMP, drewniany. Pierwszy kościół wzmiankowany w 1376 r., nieznane są jego dalsze dzieje, prawdopodobnie spalił się. Obecny zbudowany w 1662 r., konsekrowany 10 października 1666 r.; do 1810 r. własność wrocławskiego Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, od 1810 r. w rękach katolików; […]

Szlaki turystyczne

Uwaga: Pikietaż szlaków turystycznych podany orientacyjnie. Szlak im. J. Jeziorowskiego Trasy rowerowe Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego Szlak im. J. Jeziorowskiego Szlak im. J. Jeziorowskiego w Chocianowicach Szlak oznaczony numerem OP-104, znakowany kolorem czerwonym, długości 56,4 km, powstały z połączenia ze Szlakiem Zabytków Budownictwa Drewnianego (odcinek Kluczbork-Olesno), przeznaczony zasadniczo dla turystów pieszych, względnie rowerowych. Biegnie od […]

Mieszkańcy sami organizują imprezy

Samorząd nie prowadzi w Lasowicach żadnego ośrodka kultury. Jego powstania nie ma nawet w planach. I takiego gminnego domu kultury nie będzie – stwierdza Daniel Gagat, wójt Lasowic Wielkich. – Jestem przekonany, że nikt np. z Ciarki nie przyjechałby do ośrodka kultury w Lasowicach Wielkich. Zdaniem wójta o kulturę mieszkańcy dbają sami i tak być […]