Nasze zabytki

1960 r. Kościół filialny Fig. 15. Lasowice Małe, kościół fil. 1688 r. Widok od pd.2 p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii, dawniej p.w. św. Jakuba (fig. 15). Wzmiankowany 1447. Obecny zbudowany 1688. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej na nowszym podmurowaniu, z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystią od pn. Szersza nawa na rzucie zbliżonym do […]

Początki Lasowic Małych

W. Krause, Zur Geschichte von Gross- und Klein Lassowitz W związku z nielicznym zajęciem się badaniami górnośląskiej historii lokalnej, rzeczą znamienną jest, że do tej chwili nie znalazł się żaden historyk, który podjąłby próbę, aby wyświetlić nadzwyczaj ciekawą historię wiosek Lasowice Wielkie i Lasowice Małe. Niech następujące wypisy do tego pobudzą! (Lehrer W. Krause) Wieś […]