Prywatni właściciele Lasowic Małych

Pierwsza wzmianka o Lasowicach Małych pochodzi z 1292 r. Wieś osadził na 32 łanach frankońskich Volvoramus z Kluczborka. W 1446 r. Johann baron von Dambrowka nabył Lasowice Wielkie. W zbliżonym czasie jego własnością stały się też Lasowice Małe i Jasienie. Ród von Dambrowka (przykłady innej pisowni: Dambrawka, Dambrowka, Dobrowka, Dombrowka, Dombrówka, Dubrawka, Dubrowka) wywodził się […]

Abraham Weigert – dziadek noblisty zaangażowany w Lasowicach Małych

14 marca 1854 r. w śląskim mieście Strehlen [Strzelin] przyszedł na świat syn Ismara Ehrlich i Rosy z d. Weigert – Paul Ehrlich. W 1883 r. zawarł on związek małżeński z Hedwig Pinkus. Zmarł 20 sierpnia 1915 r. w Bad Homburg vor der Höhe w Hessen. Uzyskał tytuł profesora medycyny, był biologiem, bakteriologiem, chemikiem i […]

Statut sołectwa Lasowice Małe

Rozdział I [Postanowienia ogólne] §1. Ogół mieszkańców miejscowości Lasowice Małe tworzy Sołectwo Lasowice Małe. §2. 1. Sołectwo Lasowice Małe jest jednostką pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami oraz osiedlami tworzą wspólnotę samorządową – Gminy Lasowice Wielkie. 2. Sołectwo Lasowice Małe działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności: – ustawy z dnia 8 marca […]

Gospodarka

Bank Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Oddział w Lasowicach Małych, stan 2006 r. Bank Spółdzielczy w Lasowicach Małych jest Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie, zrzeszonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, dysponującego łącznie siecią 16 placówek na terenie województwa opolskiego. Bank, pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, rozpoczął działalność 18 sierpnia 1950 r. Swym zasięgiem obejmował […]

Stanossek Edmund

NAZWISKO i imię (płeć): STANOSSEK Edmund (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe, od 1990 – Niemcy wykształcenie: zawód / zajęcie: długoletni prezes OSP Lasowice Małe, pełnił funkcję do stycznia 1986 zmarł(a): 2008, Niemcy pochowany/a: Edmund Stanossek (po prawej) podczas odwiedzin rodzinnej wioski w 1998 r., […]

Wróbel Kazimierz

NAZWISKO i imię (płeć): WRÓBEL Kazimierz (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: strażak-ochotnik OSP Lasowice Małe, pilnował wioski w nocy zmarł(a): pochowany/a: Źródło • K. Stefańczyk, Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych, [w:] „Kluczborski Kurier Samorządowy”, 2002

Arndt Paweł

NAZWISKO i imię (płeć): ARNDT Paweł (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: strażak-ochotnik OSP Lasowice Małe, pilnował wioski w rejonie kościoła zmarł(a): pochowany/a: Źródło • K. Stefańczyk, Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych, [w:] „Kluczborski Kurier Samorządowy”, 2002