Spotkania z przedstawicielami Open Doors

Spotkanie z przedstawicielami Open Doors odbyło się 30 listopada br. w kluczborskim Zakładzie Karnym, zorganizował je kapelan Służby Więziennej ks. Ryszard Pieron.

Spotkania dotyczące prześladowań chrześcijan, podstawowych praw człowieka i warunków i możliwości edukacji dzieci w krajach mniejszości chrześcijańskiej odbyły się także w Lasowickim Gimnazjum i Parafii ewangelickiej.\”Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.\” – 1 Kor 12,26

Nasza misja

Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że jest przynajmniej jeden wierzący, który stoi za nim, modląc się i wspierając go w jego trudnych doświadczeniach. Od ponad pięćdziesięciu lat to właśnie jest naszą misją i naszym powołaniem.

Poprzez nasze projekty chcemy wspierać i zachęcać cierpiących chrześcijan, by mimo prześladowań żyli w wierze chrześcijańskiej, wzmacniali swoje społeczności i głosili Ewangelię nawet we wrogim im otoczeniu. Pomagamy wszystkim chrześcijańskim Kościołom bez względu na wyznanie.

Nasze główne punkty działań, to m.in.:
– zaopatrywanie wierzących w Biblie, literaturę chrześcijańską i inne potrzebne materiały szkoleniowe;
– kształcenie chrześcijańskich liderów i innych współpracowników podziemnego Kościoła;
– pomaganie więzionym z powodu …
Więcej

Generał Nasiłowski spotkał się z ewangelickimi duchownymi

Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW gen. Paweł Nasiłowski był gościem Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, która odbywała się w Mikołajkach dniach 29 czerwca-1 lipca br. Przybył na zaproszenie władz naszego Kościoła oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego.
Więcej

Pogrzeb ofiar zamachu w Tunisie

W czwartek 26 września uroczyście pożegnano tragicznie zmarłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. W uroczystościach, które odbyły się w Archikatedrze Lubelskiej uczestniczył Minister Sprawiedliwości – Cezary Grabarczyk i Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński.
Więcej

„Obrzędowość” – kolejna edycja programu resocjalizacyjnego

W miniony czwartek – tj. 12.03.2015r., w murach tarnogórskiego aresztu miała miejsce druga edycja programu resocjalizacyjnego sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub narkotyków, opracowanego przez psychologów jednostki z „Miasta Gwarków” – kpt. Marka Siwego oraz ppor. Aleksandrę Surlas – Leśniewską.
Więcej

Konferencja kapelanów więziennych w Ustce

W dniach od 26 do 29 października w Ustce odbyła się konferencja kapelanów więziennych Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego i Kościoła prawosławnego. Organizatorem konferencji był czytaj więcej.

II Rekolekcje medytacyjne dla skazanych " Czas, przestrzeń, medytacja"

W dniach 3 – 5 czerwcu 2011 roku w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym k. Częstochowy odbyły się II Rekolekcje Medytacyjne dla Skazanych, którzy praktykują medytację chrześcijańską w nurcie ojca Johna Maina OSB. W dniach 3 – 5 czerwcu 2011 roku w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym k. Częstochowy odbyły się II Rekolekcje Medytacyjne dla […]

Koncert DAWAR w Wąsoszu Górnym

26 lutego 2011 chrześcijański zespół DAWAR zagrał koncert dla więźniów Półotwartego Zakładu Karnego w Wąsoszu Górnym…. Zespół Dawar poraz kolejny podjął misję głoszenia jedynej prawdy o Chrystusie w miejscu, o którym pewnie większość innych formacji pomyślałaby na samym końcu. „To wspaniały dar od Boga, że możemy rozwijać swoje talenty i jednocześnie dawać nadzieję innym” – […]

Społeczna praca osadzonych w Miechowickim domu opieki

„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” (art. 67§1 kkw.). „W oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się […]

Kaplica w Tarnowskich Górach

Kaplica w więziennej celi W dniu 9 listopada 2010 na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach odbyła się ekumeniczna uroczystość poświęcenia kaplicy więziennej. W odzyskanych po dawnej pralni i odremontowanych piwnicach AŚ Tarnowskie Góry, staraniami dyrektora aresztu mjr mgr Marka Łebka, pracowników penitencjarnych i kapelana ewangelickiego przygotowane zostało pomieszczenie, które pełnić będzie rolę kaplicy więziennej. […]