Śniadanie dla kobiet

10 października 2015 w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach pl. ks. Raabe 1 odbędzie się śniadanie kobiet. Motywem przewodnim spotkania jest list do Rzymian 12,18 „Jeśli można, o ile to od was zależy,ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.” Podczas spotkania planowany jest wspólny śpiew, rozmowy, wykład Ewy Olenckiej oraz dobre jedzenie. Organizatorami spotkania są: Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach oraz CME
Źródło

Ks. Bartosz Cieślar proboszczem w Żorach

W kościele Zbawiciela w Żorach (diecezja katowicka) 30 sierpnia br. biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec w asyście ks. Andrzeja Wójcika z Gliwic i ks. Bogdana Wawrzeczki z Węgrowa dokonali wprowadzenia w urzędowanie nowego proboszcza ks. Bartosza Cieślara.
Więcej

Chór Hażlach-Zamarski w Fosowskiem

W niedzielę 07-06-2015 na zaproszenie naszego byłego chórzysty Władka Cieślara oraz proboszcza parafii w Lasowicach Wielkich ks. Ryszarda Pierona pojechaliśmy na uroczystość konfirmacji. Konfirmantami byli synowie naszego kolegi, bliźniacy Florian i Daniel.
Fosowskie leży około 40 km od Opola, a do filiału należy tylko 8 parafian. Konfirmacja ta była pierwszą od czasów powojennych w tej miejscowości więc dla wszystkich było to wielkie przeżycie. Nabożeństwa odbywają się tylko raz w miesiącu gdyż Kościół znajduje się około 50 km od parafii w Lasowicach Wielkich, a do parafii należy w sumie 5 filiałów. Kościół jest niewielki, ale bardzo urokliwy i zadbany, lecz nie oparł się wandalom którzy wykradli wszystkie elementy metalowe organ.
Na miejsce dotarliśmy dosyć szybko i była możliwość zrobienia próby oraz ustalić szczegóły. Podczas próby dotarł proboszcz ks. Ryszard Pieron wraz z małżonką i bardzo serdecznie nas przywitał. Dzięki operatywności księdza, który zorganizował dojazd z pozostałych filiałów, frekwencja na nabożeństwie była bardzo duża. Pół godziny przed nabożeństwem urządziliśmy poranek pieśni. Podobnie jak u nas, nabożeństwo rozpoczęto procesjonalnym wejściem do kościoła księży, rady parafialnej oraz konfirmantów z rodzicami. Uroczystość poprowadzili wspólnie proboszcz oraz nasz opiekun ks. Marcin Podżorski, który służył Bożym Słowem. Kazanie księdza Podżorskiego było skierowane do konfirmantów lecz także do każdego z nas, aby przypomnieć sobie co przyrzekaliśmy podczas konfirmacji. Na nabożeństwie zaśpiewaliśmy jeszcze kilka pieśni. Kończąc uroczystość gospodarz jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom oraz zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia. W godzinach popołudniowych wracaliśmy w dobrych humorach do domu.

Piotr Witoszek

Konfirmacje w naszej Parafii

Ten rok był obfity pod względem konfirmacji, ponieważ mieliśmy ich aż dwie. Na nasze warunki jest to bardzo wyjątkowe. Pierwsza odbyła się 7 czerwca w kościele w Fosowskiem. Tam konfirmowani byli Daniel i Florian Cieślarowie, a uroczystość uświetnił występ chóru z parafii cieszyńskiej. Kazanie wygłosił ks. Marcin Podżorski. Tydzień później odbyła się Konfirmacja w Lasowicach Wielkich. Do niej przystąpili Marcin Chojecki i Michał Minkus. Na uroczystości śpiewał chór z Wisły-Centrum. W obrzędzie współuczestniczył student teologii Piotr Uciński.
Zdjęcia z Lasowic

Konfirmacje w naszej Parafii

W tym roku na terenie naszej parafii odbywają się 2 Konfirmacje:

 • 7 czerwca o 11:00 w Fosowskiem
 • 14 czerwca o 10:00 w Lasowcach Wielkich
 • Obie Konfirmacje będą poprzedzone Porankiem Pieśni.

  Diecezjalny zjazd konfirmantów

  Diecezjalna Komisja Wychowania Chrześcijańskiego i parafia w Mikołowie były organizatorami spotkania konfirmantów rocznika 2015 r. i ich rodziców, które odbyło się 25 kwietnia.
  W spotkaniu uczestniczyli tegoroczni konfirmanci z naszej parafii.
  Więcej

  List Biskupa Kościoła

  Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

  Co jakiś czas docierają do nas informacje o śmierci osób, które znamy, z którymi nasze drogi życia się przeplatały. Taka śmierć jest wtedy powiązana ze stratą, bo przecież także jakaś część naszego życia się skończyła. Przeżywamy żałobę związaną z odejściem.

  W ostatnim czasie dowiadujemy się również o wzroście nienawiści, która przybiera różne formy i coraz częściej jest obecna w strukturach organizacji czy państw, które stawiają sobie za cel eliminację osób inaczej wierzących lub należących do innej grupy etnicznej. Sytuacja ta dotyka w szczególny sposób chrześcijan. Skala prześladowań – według znawców tematu – jest większa od prześladowań, jakich doświadczali chrześcijanie pierwszych wieków.

  Kolejnym elementem, na który chciałem zwrócić uwagę to problem osób, które za wszelką cenę usiłują zmienić miejsce swej egzystencji, czyli tzw. nielegalnych emigrantów. Niedawno temat stał się na nowo głośny z powodu tragicznej śmierci blisko ośmiuset osób na Morzu Śródziemnym. Według źródeł międzynarodowych szacuje się, że od 1990 roku w ten sposób zginęło ponad dwadzieścia tysięcy emigrantów. Szukają nowego, lepszego życia, dlatego, że tam gdzie są nie widzą dla siebie i dla swoich dzieci nadziei, nie mają żadnych perspektyw.

  „Somalijczycy i Syryjczycy uciekają przed wojną. Malijczycy i Libijczycy – przed powojennym chaosem. Erytrejczycy mają dosyć dyktatury, która zmusza ich do wieloletniej służby wojskowej, Nigeryjczycy korupcji i religijno-etnicznych konfliktów, mieszkańcy Beninu, Togo, Senegalu i Ugandy są zmęczeni nędzą i brakiem perspektyw. Niektórzy emigranci pochodzą z tak odległych miejsc, jak Demokratyczna Republika Konga i Tanzania, a nawet południowoafrykańskie Lesoto.”

  Oczywiście, gdy mamy do czynienia z nielegalnym procederem pojawiają się ci, którzy na biedzie i marzeniach o lepszym życiu emigrantów, zbijają fortuny. Organizują przerzuty ludzi, pobierając wysokie haracze, ale również wykorzystują okazję, by uczynić z nich współczesnych niewolników lub zmuszać do prostytucji.

  W Unii Europejskiej patrzymy z rezerwą na tych „niechcianych” przybyszów. Wytaczane argumenty są rzeczywiście poważne. Brak mieszkań, brak pracy, zagrożenia związane z napływem ludności odmiennej kulturowo, etnicznie, rasowo i religijnie.

  Jak do tej tragedii powinniśmy podejść my, którzy tak dumnie nazywamy się wyznawcami Chrystusa? \”Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.\”

  Czasami odnoszę wrażenie, że zbyt mało doceniamy moc modlitwy, tymczasem jest ona prośbą skierowaną do Tego, który posiada wszelką moc.

  Otwierajmy także swoje serca na tych, którzy marzą o życiu w naszym kraju. My Polacy, my Ewangelicy pamiętamy jeszcze jak nasi najbliżsi doświadczali serdecznego przyjęcia, gdy opuszczali naszą ojczyznę szukając lepszego życia. Zwracam się do Was z gorącą prośbą o modlitwę za prześladowanych oraz za ludzi, którzy poszukują nadziei.

  Proszę o modlitwę indywidualną, o włączanie w modlitwy przyczynne podczas nabożeństw czy wręcz o organizowanie nabożeństw modlitewnych za prześladowanych, za emigrantów i tych, co się źle mają.

  w Chrystusie
  bp Jerzy Samiec

  Wielkanoc

  Święto Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc) jest najradośniejszym świętem w roku kościelnym. Upamiętnia ono zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zwycięstwem nad mocą śmierci.
  Więcej

  Trwa Wielki Tydzień

  Wielki Tydzień stanowi kulminację czasu pasyjnego. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a swoje zakończenie znajduje w Wielką Sobotę. Po niej wkraczamy już w nowy okres roku kościelnego – w radosny czas wielkanocny…
  Więcej